راه اندازی وکار با سنسورهای حرارت سنج مقاومتی(RTD )مانندPT100

راه اندازی وکار با سنسورهای حرارت سنج مقاومتی(RTD )مانندPT100

PT100 - AD7714
فرمول PT100
PT100 Plot
PT100 Res
PT100 Temp
———————————————————————————————————————————————————–
** این برنامه با ویرایش ۲٫۴۵ و برای دستگاه های PAC 5370 ، PAC 7035 و PAC 6370 نوشته شده است.
** لطفا نظرات خود را در مورد این مثال به ایمیل شرکت (info@fararopaya.com) ارسال نمایید.
** در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، سوالات خود را در تالار گفتگو مطرح کنید.