درباره ما

امروزه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، نقش اتوماسیون در صنایع مختلف پررنگ تر شده است. اتوماسیون به معنی خودکارسازی سیستم ها و ماشین هایی است که انجام یک فرآیند صنعتی یا غیرصنعتی را به عهده دارند.

حذف خطاهای ناشی از نیروی انسانی، افزایش حجم تولید، افزایش سرعت و کیفیت تولید، امکان تولید محصولات با ویژگی های خاص (که سیستم های غیراتوماتیک قادر به ساخت آن نمی باشند) و … از دستاوردهای به کارگیری اتوماسیون در صنعت می باشند. گستره کاربردهای اتوماسیون محدود به صنعت نبوده و امروزه ردپای اتوماسیون در ابعاد مختلف زندگی انسانی به چشم می خورد. کنترل دما و رطوبت محیط، کنترل موتور آسانسورها، کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی و … از دیگر کاربردهای اتوماسیون می باشند که در زندگی روزمره نیز به آنها برمی خوریم.

مهمترین اصل در صنعت اتوماسیون، مفهوم کنترل است. به عبارت دیگر، وجود ابزاری که در شرایط مختلف طبق برنامه از پیش تعیین شده ای فرمان های مناسب را برای بخش های مختلف یک سیستم تولید کند، جزء تفکیک ناپذیر یک سیستم اتوماسیون است. معمول ترین ابزار کنترل در صنعت اتوماسیون، PLC ها هستند. PLC یا همان Programmable Logic Controller، عبارت است از ابزاری که طبق برنامه ای از پیش تعیین شده، کنترل فرآیند را به عهده می گیرد. مهمترین خصوصیت این ابزار، قابل تغییر بودن برنامه کاربردی آنها می باشد.

پس از تعیین برنامه یک PLC و راه اندازی آن جهت کنترل یک سیستم، نقش نیروی انسانی در کنترل سیستم از بین خواهد رفت. این امر با وجود مزیت هایی چون کاهش خطا و افزایش کیفیت تولید، مشکلاتی را نیز در پی دارد و آن ایجاد شرایط از پیش تعیین نشده یا غیرقابل پیاده سازی در برنامه یک PLC است. بدین ترتیب لازم است بین انسان و ماشین یک رابط وجود داشته باشد. ابزاری با عنوان HMI به معنی رابط میان انسان و ماشین (Human Machine Interface) این نقش را به عهده دارد. HMI ها نیز مانند PLC ها، جزء معمول ترین ابزار مورد استفاده در صنعت اتوماسیون می باشند. این ابزار با برقراری ارتباط با یک PLC و نیز برخورداری از واسطه های فیزیکی و گرافیکی مانند صفحه نمایش، کلیدها و … امکان برقراری ارتباط بین انسان و ماشین را فراهم می آورند.

عواملی چون افزایش سطح رقابت بین محصولات، نیاز به کاهش هزینه ها، نیاز به افزایش کیفیت و سرعت تولید و … صنایع مختلف را ناگزیر به استفاده از اتوماسیون نموده است.

شرکت مهندسی فراروپایا با توجه به نیاز روزافزون صنعت کشور و نیز با هدف برداشتن گامی در جهت پیشبرد دانش و فناوری در ایران، اقدام به طراحی و تولید محصولات اتوماسیون صنعتی چون PLC، HMI، درایور موتور قابل برنامه ریزی و … نموده است. کیفیت و تنوع محصولات این شرکت با عنوان (PAC (Programmable Automation Controllers به گونه ای است که بتواند همه ابعاد صنعت اتوماسیون را در بر بگیرد.