گزارش ششمین نمایشگاه اتوماسیون تبریز ۱۹ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

گزارش ششمین نمایشگاه اتوماسیون تبریز – ۱۹ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

شرکت آذر فرایند نماینده شرکت فنی مهندسی فراروپایا میزبان مشتریان و صنعت کاران در ششمین نمایشگاه اتوماسیون تبریز بود.

این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ در سالن شهریار نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید و با استقبال گسترده صنعت کاران و اتوماسیون کاران روبرو بود.
غرفه شرکت آذر فرایند با پشتیبانی شرکت فرارو پایا نیز با استقبال گسترده تر نسبت به سال های گذشته مواجه بود که مایه خرسندی و دلگرمی بیش از پیش ما گردید.
گزارش ششمین نمایشگاه اتوماسیون تبریز - 19 تا 22 خرداد 1393
گزارش ششمین نمایشگاه اتوماسیون تبریز - 19 تا 22 خرداد 1393