ماژول ها و سنسور دیجیتال

 

 

 

اسم محصول

MAC DT1

DT1
سنسور ديجيتال دما
اندازه گيري دما با دقت ۰٫۰۱ درجه
بازه اندازه گيري دما ۴۰- الي +۱۲۵
ولتاژ تغذيه: ۱۲-۳۶ VDC
ارتباط :مدباس RTU
نرم افزار: MAC Tools با قابليت لاگ گيري و مانيتورينگ
DTH-1
سنسور ديجيتال دما و رطوبت
اندازه گيري دما با دقت ۰٫۰۱ درجه
بازه اندازه گيري دما ۴۰- الي +۱۲۵
اندازه گيري رطوبت ۰-۱۰۰ درصد
دقت اندازه گيري رطوبت با دقت ۰٫۰۴%
ولتاژ تغذيه: ۱۲-۳۶ VDC
ارتباط :مدباس RTU
نرم افزار: MAC Tools با قابليت لاگ گيري و مانيتورينگ
MAC T4
ماژول ۴ کانال ترموکوپل
تغذیه: ۱۶-۳۲ VDC ایزوله
دارای ۴ کانال ورودی ترموکوپل
دقت اندازه گیری ۱۴ بیت واقعی و رزولوشین ۰٫۲۵ درجه
قابلیت اندازه گیری ۸ نوع ترموکوپل
ارتباط: مدباس RTU
نرم افزار: MAC Tools با قابلیت لاگ گیری و مانیتورینگ
MAC R4
سنسور ديجيتال دما و رطوبت
اندازه گيري دما با دقت ۰٫۰۱ درجه
بازه اندازه گيري دما ۴۰- الي +۱۲۵
اندازه گيري رطوبت ۰-۱۰۰ درصد
دقت اندازه گيري رطوبت با دقت ۰٫۰۴%
ولتاژ تغذيه: ۱۲-۳۶ VDC
ارتباط :مدباس RTU
نرم افزار: MAC Tools با قابليت لاگ گيري و مانيتورينگ