پاسخ به : پرینت

#446

سلام
پرینتر اگر از مدل سریال پورت باشد میتواند متن ها را با آن پرینت نمود

البته اگر پرینتر از جنس اترنت باشد هم با نوشتن درایور مربوطه امکان پذیر است
البته نه اینکه ازنچه روی صفحه است را بتوانید پرینت بگیرید.
بلکه متن را
ولی شما میتوانید آنچه روی صفحه دستگاه است را عکس بگیرید. برای اینکار تابعی وجود دارد. و پس از آن با اتصال دستگاه به اترنت عکس خود را به کامپیوتر منتقل کنید