پاسخ به : خواندن متغیر نوع float با کنترلر در مدباس

#458

البته که امکان پذبره.

کافی ادرس اون متغیر را داسته باشید. با استفاده از امکانات انتقال دیتا آدرس اون متغیر در میدا را به ادرس یک متغیر در ماژول خودتون نسبت بدید با طول 4 بایت.