پاسخ به : خواندن متغیر نوع float با کنترلر در مدباس

#458
modir
سرپرست کل

البته که امکان پذبره.

کافی ادرس اون متغیر را داسته باشید. با استفاده از امکانات انتقال دیتا آدرس اون متغیر در میدا را به ادرس یک متغیر در ماژول خودتون نسبت بدید با طول 4 بایت.