پاسخ به : مشکل در لاگ گرفتن

#473

در ضمن با توجه به گفته های آقای محسن عزیز من برنامه رو اصلاح کردم که اینجا هم می ذارم
در این وضعیت تایید می فرمایید محسن عزیز ؟

log2