پاسخ به : خروجی آنالوگ

#495

+0

-0
محسن
محسن
1392/12/7 10:54 AM

سلام
ببخشید کمی! دیر شد؛ امیدوارم مشکلاتتون در این مدت حل شده باشه.

در مثال PT100 که در بخش مثال ها قرار دارد از خروجی آنالوگ هم استفاده شده است.
در کل استفاده از خروجی آنالوگ نیاز به برنامه نویسی خاصی ندارد و تنها بایستی دو پارامتر AO_Type و AO را به درستی تنظیم کنید.

AO_Type می تواند سه مقدار به خود بگیرد: 1 معادل جریان خروجی 0-20 میلی آمپر، 2 معادل جریان خروجی 4-20 میلی آمپر و 3 معادل جریان خروجی 0-24 میلی آمپر.
AO یک متغیر word است که مقدار آن می تواند بین 0 تا 65535 باشد.
با توجی به مقدار AO_Type و ایجاد تناسب می توانید مقدار مناسب را برای AO به دست آورید.

برای مثال در صورتی که AO_Type یک باشد: صفر AO معادل صفر میلی آمپر و 65535 معادل 20 میلی آمپر است. پس در صورتی که در این حالت جریان خروجی 1 میلی آمپر نیاز داشته باشید باید مقدار AO را 3277 قرار دهید.

* لازم به یادآوری است که همه این موارد در راهنمای کاربری دستگاه هایی که خروجی آنالوگ دارند بیان شده است.

attachmentفایلهای ضمیمه: