پاسخ به : سرعت در مقایسه با دقت داده برداری

#511

سلام

سرعت نمونه برداری و دقت در سیستم های آنالولگ همواره رابطه عکس دارد.
حداکثر سرعت نمونه برداری ورودری های آنالوگ 24 بیتی دستگاه های PAC در حدود 1KHz یعنی 1000 بار در ثانیه می باشد که در این فرکانس دقت حدود 16 بیت خواهد بود.

امیدوارم توضیحات کافی باشد چون سوالات شما کمی مبهم بود.
1000000 که اشاره کرده اید مربوط به کجاست؟