پاسخ به : سرعت در مقایسه با دقت داده برداری

#516

مرسی بابت فایل دارم می خونمش. البته دقیقا اگر مشخص کنیدکجا به سرعت اشاره کرده بهره. فکر کنم همون صفحه دو، بخش اول جدول هست.

ولی مشکل مناینه که مطمین نیستم پروسسور بتونه سرعت کافی رو داشته باشه. حتی اگه چیپ آنالوگ به دیجیتال این سرعت رو داشته باشه، واعا این سرعت تو پروسسور هم هست که با همین سرعت داده های دیجیتال رو از ورودی ها بگیره؟ ممکن داده ها با همین سرعت بیان ولی سرعت پروسسر محدودمون کنه.من تستی که داشتم حداقل این طور دیدم که 500 تا جواب داد. ولی 1000 رو نداشتم.