پاسخ به : مشکل اتصال ۶۳۷۰

#528
modir
سرپرست کل

خوب اینکه درباره stop و run اشاره کردید طبیعی است، وقتی سخت افزاری stop باشد دیگر از طریق نرم افزار نمی شود run کرد!
برای اینکه از ارتباط سریال مطمین شوید یک برنامه خالی بر روی دستگاه دانلود کنید و ببینید که مشکل مانیتورینگ برطرف می شود یا خیر