پاسخ به : ارتباط PAC با LabView از طریق Modbus

صفحه اصلی انجمن ها بحث آزاد ارتباط PAC با LabView از طریق Modbus پاسخ به : ارتباط PAC با LabView از طریق Modbus

#554

سلام

ببینید در OPC و یا همان Shared Variable نیز در پس برنامه به طور متناوب توابع Read/Write استفاده میشود

اما خود سیستم آن را مدیریت میکند. این موضوع هم مزیت دارد و هم عیب.

عیب آن این است که سرعت اسکن در اختیار شما نیست و صد البته متغیرهایی که نیاز ندارید دایم خوانده و نوشته میشوند
مزیت آن این است که مدیریت را برنامه انجام داده و کار شما را راحت میکند

در برنامه های بزرگتر عیب این کار بیشتر نمود پیدا میکند.

مشکل شما در استفاده از برنامه labview در اجرا است.
Labview میتواند Loop های مختلفی را به صورت همزمان اجرا کند.
در برخی موارد که نیاز است سرعت پردازش ها بالا باشد ولی خواندن و نوشتن در سیکلهای آرامتری انجام شود باید از Loop های موازی استفاده کنید

اما جایی که نیاز به اجرای همزمان و سنکرون است باید از سکوینس های پشت سر هم استفاده کنید

دقت کنید Labview دارای توابع پیشرفته است که به شما امکان سنکرون کردن میدهد.
این توابع شامل Notification و Quee و … است.

باید کار را پخته کنید و با در نظر گرفتن نیاز های آینده از بهترین روش استفاده کنید

عموما اغلب برنامه نویس ها، برنامه خود را بر یک پایه ضعیف مینویسند و بعد از کمی بزرگتر شدن برنامه به مشکلات عدیده ای بر میخورند.

با تمرین و ممارست و دقت نظر میتوانید از ابتدا نیازهای آتی خود را در نظر بگیرید و هسته اصلی برنامه را دقیق تر بنویسید