پاسخ به : دیتا بیس

#454

سلام
اعداد خود را در دیتا بیس وارد کنید
برای اینکار باید اعداد را به فرمت هگز وارد کنید.
برای اینکار از ماشین حساب استفاده کنید
پس از اینکه اعداد دا وعرد نمودید، با استفاده از تابع call DB میتوانید آنها را فراخوانی کنید
این تابع کارش این است که از جایی در حافظه دیتا بیس داده ها را به تعداد دلخواه بر روی حافظه RAM کپی کند. پس بایستی ابتدا در متغیرها خانه ای ایجاد کنید که آدرس آن را بدانید و نیز متغیری ایجاد کنید که به آن آدرس اشاره کند و نهایتا تعداد خانه هایی که باید کپی شوند را برایشان تعریف کنید.
برایتان دو برنامه کوچک نوشتم که چگونگی خواندن از دیتا بیس را دریابید
در یکی از برنامه ها متنهایی از دیتابیس خوانده میشود و در دیگری اعداد با فرمت های مختلف
دیتا بیس