پاسخ به : فعال سازی نرم افزار

#456

سلام

برخی موارد و در ویندوز 7 این مسیله ایجاد می شود و بار دومی که نرم افزار را باز می کنید Computer ID عوض می شود.
لازم نیست برنامه را دوباره نصب کنید فقط کافی است برای بار دوم که برنامه را باز می کنید یکبار دیگر نرم افزار را با Computer ID جدید فعال کنید.