پاسخ به : درخواست برنامه های بیشتر روی tcp

#466

سلام
این هم یک برنامه دیگر از TCP که چگونگی ارتباط با برنامه Lookout را از طریق Ethernet نشان میدهد
برای استفاده باید برنامه Lookout را داشته باشید.

Lookout یک برنامه پیشرفته برای SCADA است
میتوانید نسخه آن را از شرکت دریافت کنید

ارتباط با Lookout از طریق TCP