پاسخ به : مشکل در لاگ گرفتن

#483

دستگاه دوم از سری فرارو نیست .
موقع خواندن و اتصال هیچ مشکلی ایجاد نمی شود و داده ها هم درست خوانده می شوند
من write رو اصلا انجام نمید م مگر از طریق یه صفحه وب که اونم دایمی نیست . یعنی هر وقت user بخواهد write انجام می شود . و تنها read دایمی است
مورد شما در مورد خواندن با یه برنامه ساده را انجام می دهم و نتیجا اش را می گذارم