پاسخ به : تغییر دیتا در nic500 بمحض اتصال FUC421 به آن

#490

سلام
به محض اتصال مبدل این اتفاق می افتد(نه لزوما مانیتورینگ)
ولی بلافاصله امکان مانیتورینگ هم هست و در مانیتورینگ هیچ مشکلی نیست