پاسخ به : AOدر NIC500

#498

با سلام و احترام
خروجی دایمااز 20میلی به 0 میلی و برعکس پرش میکند.آیا رابطه 65536/16777216*AO= AI درست است؟ در صورت امکان یک مثال از خروجی آنالوگ روی سایت قراربدید.