پاسخ به : تفاوت خوانده ورودی های ۶۲۵۰

#520

سلام

ج1: اختلافی که اشاره کرده اید در چه حدی است؟ آیا تنظیمات همه ورودی ها را یکسان و به درستی تنظیم نموده اید؟ مثلا در صورتی که loadcell شما 2 میلی ولت/ولت بوده و از 10 ولت 6250 به عنوان تغذیه لودسل استفاده کرده اید باید پارامترهای همه ورودی های آنالوگ را به صورت زیر تنظیم نمایید (بهره 128 و فرکانس نمونه برداری 5):
Filter High = 111
Filter Low = 0
Mode/Gain = 60

ج2: نسبت 2500 به 16777215 را برای چه منظوری می خواهید؟ این نسبت در محاسبه لودسل کاربردی ندارد! برای محاسبه مقدار وزن از لودسل کافیست نقطه صفر و مقیاس را به درستی محاسبه کنید. برای راهنمایی بیشتر می توانید به مثال “راه اندازی و کار با لودسل ها” در بخش مثال ها مراجعه کنید:
راه اندازی و کار با لودسل ها
ج3: تغییرات زیاد ورودی های آنالوگی که لودسل به آنها وصل است می تواند ناشی از چند نکته باشد:
– ممکن است پارامترهای ورودی آنالوگ را به درستی تنظیم ننموده اید؛ مثلا اگر فرکانس نمونه برداری را مقدار زیادی قرار دهید از دقت آنالوگ شما کاسته خواهد شد؛
– تغذیه لودسل ها بسیار حساس است و تاثیر مستقیمی بر دقت آنها دارد. بنابراین هرچه این تغذیه دقیق تر و با ثبات تر باشد تغییرات کمتر خواهد بود؛
– مقیاس (scale) مناسب لودسل هم در دقت آن موثر است. معمولا بهتر است مقیاس لودسل را با وزنه ای نزدیک به بیشینه وزن قابل تحمل آن به دست آورید؛
– مورد دیگر که البته بدیهی است عدم لرزش خود لودسل است؛ کوچکترین لرزش در مکانی که لودسل در آن قرار دارد باعث تغییر مقدار آن خواهد شد.