پاسخ به : تفاوت خوانده ورودی های ۶۲۵۰

#521

سلام
—–جهت تست یک دستگاه خاص از یک لودسل به چهار ورودی، انشعاب گرفته شده. میزان وزن مد نظر نیست(چون روی دستگاه دایما بار قرار داشته و امکان تخلیه وجود ندارد،بلکه میزان دقیق خروجی ADCمدنظر است.البته بصورت موقتی.بنابراین نیازبه ایجاد نسبت مذکور وجود دارد. و چون gain=60 قرار داده شده،آیا نسبت 2500/11677216 تغییر میکند؟
—–تنظیمات 4 ورودی را هم دقیقا مثل هم و طبق مثال انجام دادم