پاسخ به : نوع انکودر

#541

سلام

ورودی های انکدر 8360 با سطح ولتاژ 5 ولت کار می کنند پس انکدر شما لزوما باید 5 ولت باشد.
البته می توانید با استفاده از یک تقسیم مقاومتی انکدر 24 ولتی خود را هم به 8360 متصل کنید!
اگر انکدر شما 5 ولتی باشد احتمالا از نظر دقت بهتر است و همچنین به راحتی از خروجی 5 ولت 8360 می توانید تغذیه آن را تامین کنید.