پاسخ به : نحوه نوشتن کد CGI

صفحه اصلی انجمن ها بحث آزاد نحوه نوشتن کد CGI پاسخ به : نحوه نوشتن کد CGI

#552

سلام
فایل CGI چیزی نیست جز یک فایل HTML که اولا پسوند آن عوض شده و در ضمن در در ابتدای سطور حروف مخففی قرار گرفته که معنی خاصی دارند

این حروف و نحوه چگونگی قرار دادن آنها در راهنمای برنامه به تفصیل با مثال توضیح داده شده است