پاسخ به : آیا در سیستم های پک امکان پذیرش فرمان توسط sms وجود دارد؟ چطور و چگونه؟

صفحه اصلی انجمن ها بحث آزاد آیا در سیستم های پک امکان پذیرش فرمان توسط sms وجود دارد؟ چطور و چگونه؟ پاسخ به : آیا در سیستم های پک امکان پذیرش فرمان توسط sms وجود دارد؟ چطور و چگونه؟

#561

برای این کار باید از یک مودم GSM/GPRS مانند مودم های wavecom استفاده کنید و اطلاعات دریافتی از طریق sms و یا اینترنت (GPRS) را با استفاده از درگاه سریال این مودم ها به دستگاه های PAC منتقل کنید.