پاسخ به : پردازش تصویر

صفحه اصلی انجمن ها بحث آزاد پردازش تصویر پاسخ به : پردازش تصویر

#563

سلام

هنوز خیلی راه مانده تا بتوانیم توابع پردازش تصویر و بخش سخت افزاری را در سیستم خود بگنجانیم

بایستی اذعان کنم در این خصوص PLC های پیشرفته ای وجود دارند
مثل Adept از آمریکا و سخت افزار های شرکت Natuinal Instrument

سخت افزار در این رابطه مقوله مهمی است