پاسخ به : لینک شدن با نرم افزارهای رایج

صفحه اصلی انجمن ها بحث آزاد لینک شدن با نرم افزارهای رایج پاسخ به : لینک شدن با نرم افزارهای رایج

#567

سلام

دستگاه های فرارو در حال حاضر قابلیت تفسیر G Code را ندارند مثل خیلی از PLCهای دیگر!

راه های دیگری هم برای این کار وجود دارد.
مثلا یکی از کاربران در پروژه خود که برای کنترل دستگاه تزریق چسب بود نرم افزاری با Labview طراحی کرده بود که فایل های Autocad را به مجموعه ای از نقاط تبدیل می کرد. سپس این نقاط را از طریق پورت سریال به درایو می فرستاد و درایو مسیر مورد نظر را طی می کرد.
البته برای اینکه این کار RealTime باشد و درگیر تاخیرهای ویندوز نشود فایل نقاط را در کارت حافظه PAC7035 قرار می داد و مستقل از PC دو دستگاه 7035 و درایو با هم شبکه شده و این تزریق را انجام می دادند که مسیر مورد نظر بر روی 7035 نمایش هم داده می شد.