پاسخ به : نحوه استفاده از مبدل fsc232

صفحه اصلی انجمن ها بحث آزاد نحوه استفاده از مبدل fsc232 پاسخ به : نحوه استفاده از مبدل fsc232

#569

محسن
1392/8/27 9:37 AM

مبدل FSC232 تغذیه خارجی دارد و این تغذیه را از PC تامین می کند.
پایه های تغذیه و دیگر پایه های این مبدل در راهنمای کاربری آن ذکر شده است.
تا کنون این مبدل ها را به نحوی که شما ذکر کردید به کار نبرده ایم. به همین منظور نحوه سیم کشی آن نیاز به بررسی فنی دارد که در آینده نزدیک خدمتتان عرض می کنیم.
اگر خودتان زودتر به نتیجه ای رسیدید در همین تاپیک اعلام کنید تا دیگر کاربران هم در کاربردهای مشابه استفاده کنند.همانطور که در صفحه 9 راهنمای کاربری FSC232 نشان داده شده است برای اعمال تغذیه خارجی باید ولتاژ تغذیه را به پایه 8 مبدل اعمال کنیم.
مقدار این ولتاژ 5 می باشد.