پاسخ به : گذاشتن پسورد روی صفحات در ۷۰۷۰

#582

سلام
ممنون

یک button و یک textbox رو صفحه میذاری و اول برنامه اونارو مخفی میکنی.
موقعی که صفحه خواست عوض یشه اینارو از حالت مخفی در میاری.
عددی که در textbox نوشته میشه رو به عنوان پسورد میگیری و با یک عدد که در حافظه داری مقایسه میکنی و اگه یکی بودن صفحه رو عوض میکنی.