پاسخ به : تشخیص نوع PAC

#592

سلام
ممنون

معمولا در لیبل پشت دستگاه با تیک خوردن مربع مربوطه مشخص می شود که چه نوعی است.
البته در لیبل های جدید!