پاسخ به : قطع برق دستگاه

#603

اگر در حالت stop سخت افزاری این مسیله پیش می آید با شرکت تماس بگیرید،

اگر نه یک برنامه خالی! بر روی دستگاه بریزید و ببیند باز هم همین مشکل را دارید؟ در صورتی که مشکل در این حالت رفع شد بایستی ایراد را در برنامه خود جستجو کنید.

برنامه خود را همین جا می توانید آپلود کنید. از انتخاب فایل که در قسمت بالایی پنچره ارسال پاسخ قرار دارد.