پاسخ به : شمارش پالس در ۷۰۷۰

#606

سلام

برنامه که درسته.

مطمین هستید که فرکانس پالس ورودی 92 هرتزه؟
پالستون مربعی و مینیممش صفره؟! ماکزیممش چنده؟