پاسخ به : شمارش پالس در ۷۰۷۰

#608

متغیر count شما از از نوع لانگ است ولی شما آن را با یک متغیر از نوع بایت ریست می کنید! به احتمال زیاد مشکل از همین قسمت باشد. بایستی متغیر 00 را هم از نوع long تعریف کنید.

در صورتی که با اصلاح این موضوع مسیله حل نشد:
یک بار با سطح ولتاژ 24 هم تست کنید.
ورودی های دیگر را هم چک کنید.

البته قبل از همه چیز از اتصال درست ورودی ها مطمین شوید؛ صفحه 43 دیتاشیت 7070