پاسخ به : اندازه گیری ۴-۲۰ در خروجی ao pack 7070

#612

سلام
اگه مقدار 65535 را در initial value قرار دهم مقدار 20 ma را در خروجی به طور ثابت خواهم داشت البته این حرف را با توجه به مثال ترموکوپل می زنم
ممنون از راهنمایی شما